Welkom   Welkom op de webstek van 

Marnixring Aalst Denderend Land.

Wie zijn wij?

De Marnixring is een internationale serviceclub.

Hij werd op 3 december 1968 in de Kalvaar in Voorde opgericht door enkele vooraanstaande Vlamingen.

De naam Marnixring verwijst naar de 16 de eeuwse figuur van Filips van Marnix Heer van Sint-Aldegonde die in zijn persoonlijkheid de doelstellingen van onze vereniging belichaamt.

De Marnixring bestaat op dit ogenblik uit 57 ringen en telt meer dan 1200 leden in Vlaanderen, Nederland, Frans-Vlaanderen, Zuid-Afrika en binnenkort wellicht ook in Suriname.

De Marnixring situeert zijn activiteiten en projecten vooral in een sociaal-culturele context.

Marnixring Aalst Denderend Land is de plaatselijke afdeling, "ring" genaamd, die geļnstalleerd werd in 1996.


 Doelstellingen  

De Marnixring heeft tot doel de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen

  • door het verspreiden en bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur,
  • door vriendschap en dienstbetoon onder zijn leden aan te moedigen ongeacht hun levensbeschouwelijke en politieke overtuiging
  • en door het bevorderen van solidariteit, verstandhouding en vrede door het ideaal van dienstvaardigheid.


Alle serviceclubs hebben dienstvaardigheid in hun doelstellingen ingeschreven. De Marnixring is de enige serviceclub die de dimensie "koesteren van onze taal en cultuur" in zijn doelstellingen heeft opgenomen. Hierdoor onderscheidt de Marnixring zich van alle andere serviceclubs.

De Marnixring staat wereldwijd open voor al wie zich inzet voor de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap en zich verenigt rond de geschetste doelstellingen.

Om een positiever Vlaanderen een nieuw elan te geven, om alle Vlamingen bewust te maken dat het hier nog goed leven is, om onze Vlaamse symbolen terug in de juiste context te plaatsen, om de synergie tussen onderwijs, onderzoek, ontwikkeling, ondernemen en overheid te verstevigen, om onze jeugd de waarden mee te geven die ze nodig hebben om onze volksgebonden tradities levend te houden, om de reflex van een Vlaamse relativeringstheorie op te bouwen, om alle Vlamingen een goed, positief, toekomstgevoel te geven, kunnen de plaatselijke ringen hun eigen beleidsaccenten leggen en lokaal gerichte activiteiten inrichten en ontplooien.


© Marnixring Aalst Denderend Land * 2012-2019